فروش ویلا در شمال، مازندران، نوشهر، سیسنگان، نور، نمک آبرودفروش زمین شمال
فروش ویلا در مازندران انارز سنگسرا

فروش ویلا در شمال240 متر زمین درون مجتمع
102 متر بنا دید کامل کوه جنگل فاصله تا دریا 4 دقیقه
بین سیسنگان وچلندر نما سیمان سفید قیمت 58 میلیون  فروخته شد

قیمت 58 تومان