فروش ویلا در شمال، مازندران، نوشهر، سیسنگان، نور، نمک آبرودفروش زمین شمال
فروش ویلا بازمین 1000متر در مازندران

فروش ویلا خونه باغ در مازندران سیسنگان
این ویلا در سیسنگان قرار دارد 125متر بنای بازسازی شده با 1000متر زمین محصور شده
دارای اب برق گاز اب شهری 
ویلا دارای محوطه بسیار زیبا وسنتی میباشد دارای درختان پرتقال لیمو ونارنگی میباشد

09111935182
قیمت 0 تومان