فروش ویلا در شمال، مازندران، نوشهر، سیسنگان، نور، نمک آبرودفروش زمین شمال
فروش ویلا درنوشهر

۳۳۰ زمین ۲۴۰بنا باسند ومجوزساخت وپایان کار درون شهرک نگهبانی 24ساعته
دید کامل کوه ودریا
دارای مشاعات بسیار زیبا 

قیمت 0 تومان